نمونه کارها و پروژه ها

ما یک تیم با تجربه از پرسنل تولید و بازرسی برای اطمینان از کیفیت داریم.

طراحی و پیاده سازی سایت کارسون
آی تک , صفحه فرود , طراحی UI/UX

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

طراحی و پیاده سازی سایت بازرگانی رادپور
آی تک , طراحی UI/UX

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

طراحی و پیاده سازی سایت سایپا سوارن
آی تک , توسعه بازی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

طراحی و پیاده سازی سایت سلف مبل
آی تک , طراحی UI/UX

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

ارتقاء زیرساخت
آی تک , توسعه بازی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

امروز به پتانسیل های کسب و کار خود دسترسی داشته باشید و فرصتی برای آن پیدا کنید موفقیت بزرگتر